• O firmie
  • Uszczelki
  • Szkła
PORADNIK
ŁOŻYSKA TOCZNE

Wiadomości ogólne

Łożyska są to elementy maszyn służące do usadowienia wałów i osi w podporach (umożliwiają zachowanie jednego stopnia swobody - ruchu obrotowego wału lub osi).

Łożyska pośredniczą w transmisji ruchu między czynnymi i biernymi elementami maszyn. Przejmują siły uogólnione (siły i momenty sił) działające na element czynny (wał, oś) i w postaci reakcji przekazują je na statyczne konstrukcje wsporcze maszyn (podpory).

W łożyskach tocznych powierzchnie czopa i gniazda są rozdzielone częściami tocznymi, które umożliwiają ruch obrotowy czopa bez poślizgu względem oprawy dzięki przetaczaniu się.

Zastosowanie łożysk tocznych

Zalety łożysk tocznych

(w stosunku do łożysk ślizgowych)

Wady łożysk tocznych

(w stosunku do łożysk ślizgowych)

Obciążenie promieniowe

Do przenoszenia jako głównych, obciążeń promieniowych stosuje się łożyska poprzeczne, dla których nominalny kąt działania α ≤ 45°.
Łożyska wałeczkowe nadają się do większych obciążeń promieniowych niż łożyska kulkowe o tej samej wielkości.
Łożyska walcowe typu N i NU są obciążalne tylko promieniowo. Łożyska poprzeczne pozostałych rodzajów przejmują zarówno obciążenia promieniowe, jak i osiowe.

Rysunek: Łożyska poprzeczne przenoszące głównie obciążenie promieniowe
Łożysko kulkowe zwykłe Łożysko kulkowe skośne Łożysko walcowe Łożysko stożkowe Łożysko baryłkowe
α0 = 0° α0 ≤ 45° α0 = 0° α0 ≤ 45° α0 ≤ 45°
kulkowe zwykłe kulkowe skośne walcowe stożkowe baryłkowe

Obciążenie wzdłużne

Do przenoszenia jako głównego, obciążenia osiowego służą łożyska wzdłużne, których kąt działania α > 45°.
Łożyska kulkowe zwykłe wzdłużne i łożyska kulkowe skośne wzdłużne mogą przejmować siły osiowe, zależnie od wykonania, w jednym lub w obu kierunkach.
Przy szczególnie dużych obciążeniach osiowych stosuje się łożyska walcowe wzdłużne i baryłkowe wzdłużne.
Łożyska baryłkowe wzdłużne i łożyska kulkowe skośne wzdłużne jednokierunkowe przenoszą obciążenia złożone (osiowe i promieniowe).
Pozostałe rodzaje łożysk wzdłużnych przenoszą tylko obciążenie osiowe.

Rysunek: Łożyska wzdłużne przenoszące głównie obciążenie osiowe
Łożysko kulkowe zwykłe wzdłużne jednokierunkowe Łożysko kulkowe skośne wzdłużne dwukierunkowe Łożysko walcowe wzdłużne Łożysko baryłkowe wzdłużne
α0 = 90° α0 ≥ 45° α0 = 90° α0 ≥ 45°
kulkowe wzdłużne jednokierunkowe kulkowe skośne wzdłużne dwukierunkowe walcowe wzdłużne baryłkowe wzdłużne

Kąt działania łożyska α

Kąt działania łożyska α to kąt zawarty pomiędzy osią poprzeczną O-O łożyska (prostopadłą do osi wzdłużnej – osi obrotu łożyska oraz kierunkiem nazywanym linią działania, uzyskanym przez połączenie punktu A styku elementu tocznego z bieżnią pierścienia zewnętrznego z punktem B styku tego elementu z bieżnią pierścienia wewnętrznego.

Wartość tego kąta zależy od postaci konstrukcyjnej łożyska i może stanowić kryterium podziału łożysk.

Nominalny kąt działania łożysk kulkowych jest zawarty między prostą łączącą punkty styku kulki z bieżniami w nieobciążonym łożysku a płaszczyzną prostopadłą do osi łożyska.
W łożyskach wałeczkowych mieści się on między prostą prostopadła do tworzącej bieżni zewnętrznej a płaszczyzną prostopadła do osi łożyska.

Rysunek: Kąt działania łożysk
Łożysko kulkowe skośne Łożysko stożkowe Łożysko baryłkowe
łożysko kulkowe skośne łożysko stożkowe łożysko baryłkowe

Luzy wewnętrzne w łożyskach

Luzy wewnętrzne w łożyskach wpływają istotnie na ich trwałość i funkcjonalność. W łożyskach tocznych można wyróżnić wewnętrrzne luzy konstrukcyjne promieniowy sr i osiowy sa. Wartości tych luzów są określane przez producentów i zależą głównie od postaci konstrukcyjnej i wielkości łożyska tocznego.

Konstrukcyjny luz wewnętrzny po osadzeniu łożyska na wale ulega zmniejszeniu i jest wtedy określany mianem luzu eksploatacyjnego (zazwyczaj w granicach 0,3÷0,5μm wartości luzu konstrukcyjnego, czyli zwykle w granicach 0÷5μm).

Ze względu na wymagania eksploatacyjne (ze względu na luz) producenci łożysk promieniowych wyodrębniają 3 grupy łożysk:

Wzrastające cyfry po symbolu literowym C wskazują na wzrost luzu, czyli dla C1 luz jest najmniejszy, a dla C5 - luz największy.

Łożyska o luzie normalnym (C0) - stosowane w węzłach kinematycznych maszyn pracujących w przeciętnych temperaturach roboczych (zazwyczaj od 40°C do 80°C) i dla ogólnie stosowanych pasowań.

Łożyska o zmniejszonym luzie (C1, C2) - zalecane, gdy pierścień zewnętrzny posiada wyższą temperaturę roboczą niż pierścień wewnętrzny oraz wymagana jest duża stabilność i równomierność ruchu, a także wysoka nośność (trwałość) łożysk.

Łożyska o luzie zwiększonym względem normalnego (C3,C4,C5) - zalecane, gdy robocza temperatura pierścienia wewnętrznego jest wyższa od temperatury pierścienia zewnętrznego, łożysko jest ciasno pasowane na wale i w obudowie, gdy pożądane są zminimalizowane opory tarcia.

Graniczny kąt przekosu

Wartość tego kąta powinna być większa od wielkości kąta osi ugiętej wału w punkcie podparcia (łożyska), w celu uzyskania optymalnego rozkładu obciążenia na elementy toczne łożyska.

Tablica: Dopuszczalne kąty ugięcia osi wału dla różnych rodzajów łożysk
Rodzaj łożyska Dopuszczalny kąt ugięcia osi wału [rad]
Kulkowe jednorzędowe ≤0,005
Kulkowe wahliwe ≤0,07
Wałeczkowe i stożkowe ≤(0,0006÷0,0016)
Baryłkowe jednorzędowe ≤(0,035÷0,07)