• O firmie
 • Uszczelki
 • Szkła
OFERTA
PŁYTY USZCZELNIAJĄCE
SZCZELIWA POMPOWE, ZAWOROWE I TERMOIZOLACYJNE
SZKŁA TECHNICZNE I POZIOMOWSKAZY
USZCZELKI WIELOKRAWĘDZIOWE I SPIRALNE
WYROBY GUMOWE I SILIKONOWE
Tworzywa konstrukcyjne

Uszczelki techniczne

 • Uszczelki
  wielokrawędziowe
 • Uszczelki
  spiralne

Uszczelki wielokrawędziowe

Uszczelki wielokrawędziowe mają zastosowanie w instalacjach wymagających bardzo wysokiej szczelności, pracujących w dużym ciśnieniu, oraz w wysokiej temperaturze i ich silnych wahaniach.
Posiadają doskonałe własności uszczelniające, nawet przy niskich siłach docisku i są praktycznie w pełni odporne na rozerwanie.
Wykonane są z metalowego rdzenia z naciętymi koncentrycznie rowkami i obustronnie naniesionych warstw uszczelniających.
Uszczelki wielokrawędziowe mogą być wykonane w wersji z przegrodami.
W zależności od warunków pracy stosowane są różne stale i różne okładziny.
Uszczelki wielokrawędziowe

Uszczelki spiralne

Element uszczelniający uszczelki spiralnie zwijanej składa się z ukształtowanej w V metalowej taśmy spiralnie zwiniętej w kombinacji z miękkim materiałem uszczelniającym wypełniacza.
Metalowa taśma zapewnia doskonałą sprężystość powrotną, podczas gdy elastyczny, uszczelniający wypełniacz gwarantuje doskonałe uszczelnienie.
Dzięki kombinacji materiałów, uszczelka spiralnie zwijana jest odpowiednia dla uszczelnień podlegających dużym wahaniom ciśnienia i temperatury.
W zależności od aplikacji uszczelka spiralnie zwijana może być specyfikowana z zewnętrznym i/lub wewnętrznym pierścieniem.
 • Uszczelka spiralnie zwijana jest odpowiednia dla szerokiego zakresu ciśnień i z tego względu znajduje powszechne zastosowanie.
 • Uszczelka spiralnie zwijana znajduje zastosowanie dla uszczelnienia ciśnienia hydraulicznego do 250 bar i temperatur od kriogenicznych -200°C do +550°C.
 • Z uwagi na swą zwartą budowę uszczelka spiralnie zwijana jest prosta w instalowaniu (jednakże szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i instalowaniu uszczelek o dużych średnicach bez pierścieni ustalających).
 • Zewnętrzny pierścień ustalający służy do umieszczenia elementu spiralnego centralnie na przylgach kołnierza i zapobiega wydmuchnięciu uszczelki.
 • Poprzez łączenie różnych materiałów i metali elementu spiralnego uszczelka może być dostosowana do szerokiego zakresu warunków operacyjnych.
 • Z uwagi na swoją cechę niekleistości uszczelka jest łatwa do usunięcia po użyciu.
 • Uszczelka nie powoduje żadnych uszkodzeń przylg kołnierza.
Uszczelki spiralne

USZCZELKA SPIRALNA "BP"
(bez pierścienia)

Uszczelka Typ BP
Uszczelka składa się z uszczelniającego wypełniacza i ukształtowanej w V metalowej taśmy, zwiniętych spiralnie. Typ ten jest zazwyczaj stosowany w połączeniach kołnierzowych typu wpust/wypust i występ/rowek.

USZCZELKA SPIRALNA "ZP"
(zewnętrzny pierścień)

Uszczelka Typ ZP
Standardowa uszczelka spiralnie zwijana sformatowana identycznie jak SPIRATEM 2 lecz wyposażona w zewnętrzny pierścień centrujący (stosowany w połączeniach kołnierzowych z wypustami).

USZCZELKA SPIRALNA "WP"
(wewnętrzny pierścień)

Uszczelka Typ WP
Uszczelka spiralnie zwijana dla połączeń kołnierzowych typu wpust/wypust składająca się z elementu spiralnego wyposażonego w pierścień wewnętrzny dla zrównania uszczelki i rury, dla zapobieżenia turbulencji medium oraz ochrony spirali przed atakiem korozji.

USZCZELKA SPIRALNA "ZWP"
(zewnętrzny i wewnętrzny pierścień)

Uszczelka Typ ZWP
Identyczna jak SPIRATEM 12 ale wyposażona także w pierścień wewnętrzny. Pierścień wewnętrzny służy dwóm celom:
 1. Zapobiega atakowi korozji na podatne na nią spawy punktowe.
 2. Zrównuje uszczelkę i rurę zapobiegając w ten sposób turbulencji.
Uwaga: Dane są informacyjne.
Konkretne zastosowanie w zależności od warunków: ciśnienia, temperatury, medium i konstrukcji połączenia.