• O firmie
  • Uszczelki
  • Szkła
OFERTA
PŁYTY USZCZELNIAJĄCE
SZCZELIWA POMPOWE, ZAWOROWE I TERMOIZOLACYJNE
SZKŁA TECHNICZNE I POZIOMOWSKAZY
USZCZELKI WIELOKRAWĘDZIOWE I SPIRALNE
WYROBY GUMOWE I SILIKONOWE
Tworzywa konstrukcyjne

Tabela odporności chemicznej

  • Strona 1
  • Strona 2
 
Stężenie %
Temperatura °C
123456789101112131415
PA 6 G
PA 6 G-WS
PA 6 G+M0S2
PA 6/12 G
PA 12 G
PA 6 G+ÖI
PA 6
PA 6 +GF 30
PA 66
PA 12
POM-C
POM-C GF 30
PET
PET-GL
PTFE
Poliamid 6 odlewany
Poliamid 6 odlewany. satb. term.
Poliamid 6 Odlewany + MoS2
Calaumid612
Calaumid1200
Oilamid
Poliamid 6
Poliamid 6 + włókno szklane
Poliamid 66
Poliamid 12
Poliacetal Kopolimer
Poliacetal Kopolimer + włókno szklane
Politereftaran etylenu
Politereftaran etylenu + smar
Policzterofluoroetylen
1Wodorotlenek wapnia5RT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

OO

+

+

+

2Wodorotlenek w alkoholu20RT

L
L
L

+

+

+

3Podchloryn wapniaGLRT

OO

+

4ChlorbenzenUVRT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

O

+

+

+

5Kwas chloro-octowyUVRT

+

6ChloroformUVRTOOOOOOOOOO

+

7Kwas chromowy1RTOOOOOOOOOOOO

+

+

+

8Kwas chromowy50RT

+

+

+

9CykolheksanUVRT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10CykloheksanolUVRT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11CykloheksanolUVRT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12Dibutyl ftalowyUVRT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

13DwuchloroetanUVRT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

14DwuchloroetylenUVRT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

L
L
L
L

+

15Chlorek (II) żelazaGLRT

OO//

+

16Chlorek (III) żelazaGLRT

OO//

+

17OcetRT

+

+

+

+

+

+

+

18Kwas octowy5RT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

19Kwas octowy10RTOOOO

+

OOOO

+

OO

+

+

+

20Kwas octowy1050

O

O

+

+

+

21Kwas octowy95RT

+

22Kwas octowy9550

+

23Eter etylowyUVRT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

24Kwas fluorowodorowyWLRT
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

+

25FormaldehydUVRTOOOOOOOOOO

+

+

+

+

+

26GlicerynaUVRT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

27Olej opałowyRT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

28HeptanUVRT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

29HeksanUVRT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

30IzopropanolUVRT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

OO

+

31Ług potasowy10RT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

32Ług potasowy1080

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

33Ług potasowy50RTOOOO

+

OOOO

+

+

+

+

34Keton (alifatyczny)UVRTOOOOOOOOOO

+

+

+

35Metanol50RT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

OO

+

+

36MetanolUVRT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

OO

+

+

37Chlorek metylenuUVRT

O

O

+

38Olej mineralnyRT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

39Podchloryn sodowy10RT

OO

+

40Ług sodowy10RT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

OO

+

41Ług sodowy1080

+

+

+

42Ług sodowy50RTOOOOOOOOOO

+

+

+

43Ług sodowy5080

+

+

+

44NitrobenzenUVRT

OOOO

+

45NitrotoluenUVRTOOOOOOOOOOOO

+

+

+

46Kwas szczawiowy10RTOOOOOOOOOO

+

+

+

47Fenol90RT
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

+

48FenolUV40
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

+

49FenolUV60
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

+

50FenolUV80
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

+

51Kwas fosforowy10RT

+

+

+

+

+

52Kwas fosforowy25RT

OO

+

+

+

53Propanol85RT
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

+

+

+

54PropanolUVRT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 
Stężenie %
Temperatura °C
1617181920212223242526272829
PTFE +GF 25% Glass fibre
PTFE +25% Carbon
PTFE +40% Brass
PVDF
PE-HD
PE-HMW
PE-UHMW
PP-H
PVC-U
PC
PEEK
PEEK-GL
PSU
PEI
Policzterofluoroetylen + włókno szklane
Policzterofluoroetylen + węgiel
Policzterofluoroetylen + brąz
Polifluorek winylidenu
Polietylen 300
Polietylen 500
Polietylen 1000
Polipropylen
Polichlorek winylu
Poliwęglan
Polieteroeteroketon
Poleteroeteroketon (modyfikowany)
Polisiarczek
Polieteroimid
1Wodorotlenek wapnia5RT///

+

+

+

+

+

+

+

+

+

O

+

2Wodorotlenek w alkoholu20RT///

+

+

+

+

+

//

+

+

O

+

3Podchloryn wapniaGLRT///

+

+

+

+

+

+

+

+

+

//
4ChlorbenzenUVRT///

+

OOOO

L

+

+

L

5Kwas chloro-octowyUVRT///

+

+

+

+

+

+

+

6ChloroformUVRT///

+

OOOO

L

+

+

L

7Kwas chromowy1RT///

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

O
8Kwas chromowy50RT///

+

OOOO

+

/

+

+

O/
9CykolheksanUVRT///

+

+

+

+

+

+

O

+

+

O/
10CykloheksanolUVRT///

+

+

+

+

+

+

O

+

+

O

11CykloheksanolUVRT///O

+

+

+

+

+

+

+

L
/
12Dibutyl ftalowyUVRT///OOOO//

+

+

+

O
13DwuchloroetanUVRT///

+

OOOO

+

+

L

14DwuchloroetylenUVRT///

+

O

/

+

+

//
15Chlorek (II) żelazaGLRT///

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

16Chlorek (III) żelazaGLRT///

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17OcetRT///O

+

+

+

+

+

/

+

+

//
18Kwas octowy5RT///

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

19Kwas octowy10RT///

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

20Kwas octowy1050///

+

+

+

+

+

+

O

+

+

+

+

21Kwas octowy95RT///

+

+

+

+

+

O

+

+

22Kwas octowy9550///OOOOO

+

+

23Eter etylowyUVRT///

+

OOOO

+

+

O

+

24Kwas fluorowodorowyWLRT///

+

+

+

+

+

+

L
L

O
25FormaldehydUVRT///

+

+

+

+

+

+

+

+

+

26GlicerynaUVRT///

+

+

+

+

+

+

+

+

O

+

27Olej opałowyRT///

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

28HeptanUVRT///

+

+

+

+

O

+

+

+

+

O

+

29HeksanUVRT///

+

+

+

+

+

+

+

+

O

+

30IzopropanolUVRT///

+

+

+

+

+

+

+

+

O/
31Ług potasowy10RT///

+

+

+

+

+

+

+

+

O

+

32Ług potasowy1080///O

+

+

+

O

33Ług potasowy50RT///

+

+

+

+

+

+

+

+

O

34Keton (alifatyczny)UVRT////

+

+

+

///

+

+

//
35Metanol50RT///

+

+

+

+

+

+

+

+

O

+

36MetanolUVRT///

+

+

+

+

+

+

+

+

O

+

37Chlorek metylenuUVRT///

+

OOOO
L

+

+

L
L
38Olej mineralnyRT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

39Podchloryn sodowy10RT///

+

+

+

+

O

+

+

+

+

+

/
40Ług sodowy10RT///O

+

+

+

+

+

O

+

+

+

O
41Ług sodowy1080///OOOO

+

O

+

+

+

42Ług sodowy50RT///O

+

+

+

+

+

+

+

+

43Ług sodowy5080///OOOO

+

O

+

+

+

44NitrobenzenUVRT///

+

+

+

+

+

L

+

+

45NitrotoluenUVRT////

+

+

+

+

+

+

//
46Kwas szczawiowy10RT///

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

47Fenol90RT///

+

+

+

+

+

O
L

+

+

48FenolUV40///

+

+

+

+

+

L

+

+

49FenolUV60///O

L

+

+

50FenolUV80///O

L

+

+

51Kwas fosforowy10RT///

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

52Kwas fosforowy25RT///

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

53Propanol85RT///

+

+

+

+

+

+

+

+

+

O

54PropanolUVRT///

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Legenda:
UV nierozcieńczony + odporne L rozpuszczalne
WL roztwór wodny O odporne warunkowo / nietestowane
GL roztwór nasycony nieodporne    
jakość handlowa        
RT temperatura pokojowa