• O firmie
 • Uszczelki
 • Szkła
OFERTA
PŁYTY USZCZELNIAJĄCE
SZCZELIWA POMPOWE, ZAWOROWE I TERMOIZOLACYJNE
SZKŁA TECHNICZNE I POZIOMOWSKAZY
USZCZELKI WIELOKRAWĘDZIOWE I SPIRALNE
WYROBY GUMOWE I SILIKONOWE
Tworzywa konstrukcyjne

Wyroby gumowe i silikonowe

 •  
  WĘŻĘ DO WODY,
  PARY I POWIETRZA
 •  
   
  WĘŻE DO GAZÓW
 •  
  WĘŻE DO PRODUKTÓW
  ROPOPOCHODNYCH
 • WĘŻE DO SUBSTANCJI
  CHEMICZNYCH
  I SPOŻYWCZYCH
 • WĘŻE SPECJALNEGO
  PRZENACZENIA.
  WĘŻE Z PCV

WĘŻE GUMOWE TŁOCZONE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO WODY


W_WPP_1

Zastosowanie:do przepływu wody w przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie
Zakres temperatur:do 100°C
Warstwa wew.:gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
Wzmocnienie:tekstylne
Warstwa zewn.:gumowa, EPDM/SBR, czarna gładka lub z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne
Inne:węże mogą być wykonane w wersji kolorowej

WĘŻE GUMOWE SSAWNE DO WODY


W_WPP_2

Zastosowanie:ssanie i tłoczenie wody o podciśnieniu do 0,063 MPa
Zakres temperatur:od -30°C do +60°C
Warstwa wew.:gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
Wzmocnienie:tekstylne, jedna lub dwie spirale z drutu stalowego
Warstwa zewn.:gumowa, EPDM/SBR, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne

WĘŻE GUMOWE TŁOCZONE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO WODY


W_WPP_1

Zastosowanie:do przepływu wody w przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie
Zakres temperatur:od -25°C do +70°C
Warstwa wew.:gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
Wzmocnienie:tekstylne
Warstwa zewn.:gumowa, EPDM/SBR, czarna gładka lub z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne
Inne:węże mogą być wykonane w wersji kolorowej

WĘŻE GUMOWE SSAWNO-TŁOCZNE DO WODY


W_WPP_2

Zastosowanie:ssanie i tłoczenie wody o podciśnieniu do 0,08 MPa
Zakres temperatur:od -30°C do +60°C
Warstwa wew.:gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
Wzmocnienie:tekstylne i spirala z drutu stalowego
Warstwa zewn.:gumowa, EPDM/SBR, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne

WĘŻE GUMOWE TŁOCZONE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA


W_WPP_1

Zastosowanie:do przepływu sprężonego powietrza
Zakres temperatur:od -30°C do +60°C
Warstwa wew.:gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
Wzmocnienie:tekstylne
Warstwa zewn.:gumowa, EPDM/SBR, czarna gładka lub z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne
Inne:węże mogą być wykonane w wersji kolorowej

WĘŻE GUMOWE TŁOCZONE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA I WODY


W_WPP_6

Zastosowanie:do przepływu sprężonego powietrza i wody
Zakres temperatur:od -30°C do +70°C
Warstwa wew.:gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
Wzmocnienie:tekstylne
Warstwa zewn.:gumowa, EPDM/SBR, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne

WĘŻE GUMOWE SSAWNE DO FEKALII


W_WPP_2

Zastosowanie:do przepływu fekalii o podciśnieniu 0,063 MPa
Zakres temperatur:od -25°C do +60°C
Warstwa wew.:gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
Wzmocnienie:tekstylne i spirala z drutu stalowego
Warstwa zewn.:gumowa, EPDM/SBR, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne

WĘŻE GUMOWE DO SPAWANIA, CIĘCIA I METOD POKREWNYCH - TLEN


W_WPP_8

Zastosowanie:do przepływu tlenu przy spawaniu i cięciu metali oraz w procesach pokrewnych
Zakres temperatur:od -25°C do +50°C
Warstwa wew.:gumowa, SBR, czarna
Wzmocnienie:tekstylne, owijane
Warstwa zewn.:gumowa, EPDM/SBR, niebieska gładka lub ryflowana

WĘŻE GUMOWE TŁOCZONE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO TLENU


W_CHS_6

Zastosowanie:w hutnictwie do przepływu tlenu
Zakres temperatur:od -35°C do +50°C
Warstwa wew.:gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
Wzmocnienie:tekstylne, owijane
Warstwa zewn.:gumowa, EPDM/SBR, niebieska z odciskiem tkaniny

WĘŻE GUMOWE DO SPAWANIA, CIĘCIA I METOD POKREWNYCH - ACETYLEN


W_G_1

Zastosowanie:do przepływu acetylenu przy spawaniu i cięciu metali oraz w procesach pokrewnych
Zakres temperatur:od -25°C do +50°C
Warstwa wew.:gumowa, SBR, czarna, gladka
Wzmocnienie:tekstylne, owijane
Warstwa zewn.:gumowa, EPDM/SBR, czerwona lub ryflowana

WĘŻE GUMOWE TŁOCZONE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO ACETYLENU


W_G_2

Zastosowanie:w hutnictwie do przepływu acetylenu
Zakres temperatur:od -35°C do +50°C
Warstwa wew.:gumowa, SBR, czarna
Wzmocnienie:tekstylne, owijane
Warstwa zewn.:gumowa, EPDM/SBR, czerwona z odciskiem tkaniny

WĘŻE GUMOWE DO SPAWANIA, CIĘCIA I METOD POKREWNYCH - PROPAN-BUTAN


W_G_3

Zastosowanie:do przepływu gazu płynnego, mieszaniny metylo-acetylenu-propadienu, gazu ziemnego przy: spawaniu gazowym i cięciu, spawaniu łukowym, przy ochronie wykonywanej gazem obojętnym lub aktywnym, metodach pokrewnych do spawania i cięcia
Zakres temperatur:od -25°C do +50°C
Warstwa wew.:gumowa, NBR, czarna, gladka
Wzmocnienie:tekstylne, owijane
Warstwa zewn.:gumowa, EPDM/SBR, pomarańczowa gładka lub ryflowana

WĘŻE GUMOWE SSAWNE DO BENZYNY I OLEJÓW


W_WPP_2

Zastosowanie:do ssania i tłoczenia benzyny i ilejów o podciśnieniu do 0,063 MPa
Zakres temperatur:od -30°C do +60°C
Warstwa wew.:gumowa, NBR, czarna
Wzmocnienie:tekstylne, jedna lub dwie spirale z drutu stalowego
Warstwa zewn.:gumowa, EPDM/SBR, czarna odporna na czynniki atmosferyczne
Inne:zaciski odprowadzające ładunki elektrostatyczne

WĘŻE GUMOWE SSAWNO-TŁOCZNE DO MAS ASFALTOWYCH


W_R_2

Zastosowanie:do przepływu płynnej masy asfaltowej, mazutu, lepiku, smoły i ich mieszanin o podciśnieniu 0,063 MPa
Zakres temperatur:temperatura przepływającego medium max +150°C
Konstrukcja:spirala z drutu stalowego, warstwa pogumowanej tkaniny, warstwa gumy, przekładki wzmacniające
Inne:na życzenie klienta istnieje możliwość nałożenia zewnętrzenej spirali z drutu stalowego

WĘŻE GUMOWE DO CYSTERN DOSTARCZAJĄCYCH PALIWO


 Typ D (tłoczny)Typ SD (ssawno-tłoczny)
W_R_3

Zastosowanie:napełnianie i rozładunek ciekłych paliw węglowodorowych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50% i związków tlenowych do 15%
Zakres temperatur:od -20°C do +70°C
Warstwa wew.:gumowa, NBR, czarna, gladka
Wzmocnienie:tekstylne oraz dwie krzyżujące się linki miedziane, Typ SD-spirala z drutu stalowego
Warstwa zewn.:gumowa, NBR, czarna z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne
Rezystencja:< 1x106 Ω/m
Podciśnienie:TYP SD - 0,063 MPa

WĘŻE GUMOWE DO DOZOWANIA PALIW W LOTNICTWIE


 Typ E (tłoczny)Typ E (ssawno-tłoczny)
W_R_3

Zastosowanie:wszystkie operacje związane z podawaniem paliwa do samolotów i odbierania paliwa z samolotu na ziemię. Paliwa na bazie ropy naftowej o zawartości węglowodorów aromatycznych do 30%
Zakres temperatur:od -30°C do +65°C
Warstwa wew.:gumowa, NBR, czarna, gladka
Wzmocnienie:tekstylne oraz dwie krzyżujące się linki miedziane, Typ E-spirala z drutu stalowego
Warstwa zewn.:gumowa, NBR, czarna z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne
Rezystencja:< 1x106 Ω/m
Podciśnienie:TYP E - 0,063 MPa

WĘŻE GUMOWE DO DOZOWANIA PALIW


W_CHS_1

Zastosowanie:do dozowania paliwa włącznie z paliwami tlenowymi (do 15% związków tlenowych) z dystrybutorów paliw do zbiorników pojazdów samochodowych z wyłączeniem gazów płynnych LPG
Zakres temperatur:od -40°C do +55°C
Warstwa wew.:gumowa, NBR, czarna, gladka, odporna na paliwa
Wzmocnienie:tekstylne, owijane oraz dwie krzyżujące się linki miedziane
Warstwa zewn.:gumowa, NBR/PCV, czarna z odciskiem tkaniny, odporna na paliwa, czynniki atmosferyczne, ścieranie
Rezystencja:< 1x106 Ω/m

WĘŻE GUMOWE DO GAZU PŁYNNEGO (LPG)


W_CHS_1

Zastosowanie:do napełniania i opróżniania zbiorników gazu płynnego (LPG) oraz gazu ziemnego
Zakres temperatur:od -30°C do +70°C
Warstwa wew.:gumowa, NBR, czarna, odporna na przepuszczalność gazu
Wzmocnienie:tekstylne, owijane oraz dwie krzyżujące się linki miedziane
Warstwa zewn.:gumowa, CR, czarna odporna na czynniki atmosferyczne, ścieranie, palenie
Rezystencja:< 1x106 Ω/m

WĘŻE GUMOWE TŁOCZONE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO STĘŻONYCH ZASAD I KWASÓW


W_WPP_1

Zastosowanie:dostosowane do przepływu roztworów kwasów: azotowego o stężeniu do 20%, siarkowego o stężeniu do 80%, solnego o stężeniu do 36%, dowolne stężenie wodorotlenku sodu, kwasu octowego i amoniaku, przeznaczone do przepływu kwasów i zasad
Zakres temperatur:od -30°C do +60°C
Warstwa wew.:gumowa, EPDM, czarna
Wzmocnienie:tekstylne
Warstwa zewn.:gumowa, EPDM, czarna z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne

WĘŻE GUMOWE SSAWNE DO STĘŻONYCH KWASÓW I ZASAD


W_WPP_2

Zastosowanie:do ssania i tłoczenia roztworów wodnych kwasów i zasad o podciśnieniu do 0,063 MPa, dostosowane do przepływu roztworów kwasów: azotowego o stężeniu do 20%, siarkowego o stężeniu do 80%, solnego o stężeniu do 36%, dowolne stężenia: wodorotlenku sodu, kwasu octowego i amoniaku
Zakres temperatur:od -30°C do +60°C
Warstwa wew.:gumowa, EPDM, czarna
Wzmocnienie:tekstylne z spiralą z drutu stalowego
Warstwa zewn.:gumowa, EPDM, czarna z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne

WĘŻE GUMOWE TŁOCZONE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO ZASAD I KWASÓW


W_WPP_1

Zastosowanie:do przepływu roztworów kwasów: azotowego o stężeniu do 5% siarkowego o stężeniu do 50%, solnego o stężeniu do 20%, dowolne stężenia: kwasu octowego, wodnego roztworu wodorotlenku sodowego oraz wodnego roztworu amoniaku, przeznaczone do przepływu kwasów i zasad
Zakres temperatur:od -30°C do +60°C
Warstwa wew.:gumowa, EPDM/SBR, czarna
Wzmocnienie:tekstylne
Warstwa zewn.:gumowa, EPDM, czarna z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne
Inne:węże mogą być wykonane w wersji kolorowej

WĘŻE GUMOWE SSAWNE DO KWASÓW I ZASAD


W_WPP_2

Zastosowanie:do ssania i tłoczenia roztworów wodnych kwasów i zasad o podciśnieniu do 0,063 MPa, dostosowane do przepływu wodnych roztworów kwasów: azotowego o stężeniu do 5%, siarkowego o stężeniu do 50%, solnego o stężeniu do 20%, dowolne stężenia: wodorotlenku sodowego, kwasu octowego oraz wodnego roztworu amoniaku
Zakres temperatur:od -30°C do +60°C
Warstwa wew.:gumowa, EPDM/SBR, czarna
Wzmocnienie:tekstylne, jedna lub dwie spirale z drutu stalowego
Warstwa zewn.:gumowa, EPDM, czarna z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne

WĘŻE GUMOWE TŁOCZONE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO CIECZY SPOŻYWCZYCH


W_CHS_6

Zastosowanie:do przetaczania produktów spożywczych takich jak: woda pitna, mleko, produkty mleczne, moszcze, soki, napoje o zawartości alkoholu do 15%
Zakres temperatur:od -30°C do +60°C, okresowo do +140°C, podczas przemywania węży gorącą wodą lub parą wodną
Warstwa wew.:gumowa, (NBR/PCV,NR) biała
Wzmocnienie:tekstylne
Warstwa zewn.:gumowa, (NBR/PCV,NR) niebieska, czerwona lub biała, z odciskiem tkaniny

WĘŻE GUMOWE SSAWNE DO CIECZY SPOŻYWCZYCH


W_CHS_7

Zastosowanie:do ssania i tłoczenia cieczy spożywczych o podciśnieniu 0,063 MPa, stosowane jako przewody do płynnych środków spożywczych takich jak: woda pitna, mleko, produkty mleczne, moszcze, soki, napoje o zawartości alkoholu do 15%
Zakres temperatur:od -30°C do +60°C, okresowo do +140°C, podczas przemywania węży gorącą wodą lub parą wodną
Warstwa wew.:gumowa, (NBR/PCV,NR) biała
Wzmocnienie:tekstylne i spirala z drutu stalowego
Warstwa zewn.:gumowa, (NBR/PCV,NR) niebieska, czerwona lub biała, z odciskiem tkaniny

WĘŻE GUMOWE HAMULCOWE TABORU KOLEJOWEGO


W_SP_PCV_1

Zastosowanie:do przepływu sprężonego powietrza stosowane do sprzęgów hamulcowych taboru kolejowego
Zakres temperatur:od -40°C do +70°C
Warstwa wew.:gumowa, SBR, czarna
Wzmocnienie:tekstylne
Warstwa zewn.:gumowa, NR/EPDM czarna z odciskiem tkaniny

WĘŻE GUMOWE OGRZEWCZE TABORU KOLEJOWEGO


W_SP_PCV_1

Zastosowanie:do przepływu pary wodnej stosowane do sprzęgów ogrzewania parowego taboru kolejowego
Zakres temperatur:od -40°C do +140°C
Warstwa wew.:gumowa, SBR, czarna
Wzmocnienie:tekstylne
Warstwa zewn.:gumowa lub okładka tkaninowa

WĘŻE Z POLICHLORKU WINYLU (PCV) BEZ WZMOCNIENIA wg WT-19/96


W_SP_PCV_3

Zastosowanie:do przepływu wody, kwasów i zasad, benzyny i olejów (wykonane z granulatu PCV odpornego na benzynę i oleje)
Ciśnienie pracy:do 0,2 MPa
Zakres temperatur:od -15°C do +50°C
Grubość ścianki [mm]:1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4
Średnica wew. [mm]:4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12,5; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20
Barwa:do uzgodnienia z klientem

WĘŻE Z POLICHLORKU WINYLU (PCV) ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM


W_SP_PCV_6

Zastosowanie:w zależności od przeznaczenia rozróżnia się węże do: wody, benzyny i olejów, kwasów i zasad, środków ochrony roślin, środków gaśniczych
Zakres temperatur:od -25°C do +50°C
Wzmocnienie:tekstylne
Barwa:do uzgodnienia z klientem

WĘŻE Z POLICHLORKU WINYLU (PCV) ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA I GAZÓW


W_SP_PCV_5

Zastosowanie:do przepływu sprężonego powietrza i gazów
Zakres temperatur:od -25°C do +50°C
Wzmocnienie:tekstylne
Barwa:do uzgodnienia z zamawiającym: powietrze, azot, argon, dwutlenek węgla; barwy zastrzeżone: acetylen-czerwona, tlen-niebieska, propan-butan-pomarańczowa

WĘŻE Z POLICHLORKU WINYLU (PCV) ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO ZRASZANIA GLEBY


W_SP_PCV_6

Zastosowanie:do przepływu wody
Zakres temperatur:od -25°C do +50°C
Wzmocnienie:syntetyczne
Barwa:warstwa wewnętrzna czarna i zewnętrzna zielona transparentna

WĘŻE Z POLICHLORKU WINYLU (PCV/NBR) ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO GAŚNIC


W_SP_PCV_7

Zastosowanie:stosowane w urządzeniach gaśniczych
Zakres temperatur:od -25°C do +60°C
Wzmocnienie:syntetyczne
Barwa:warstwa wewnętrzna i zewnętrzna czarna (PCV/NBR)