• O firmie
 • Uszczelki
 • Szkła
OFERTA
PŁYTY USZCZELNIAJĄCE
SZCZELIWA POMPOWE, ZAWOROWE I TERMOIZOLACYJNE
SZKŁA TECHNICZNE I POZIOMOWSKAZY
USZCZELKI WIELOKRAWĘDZIOWE I SPIRALNE
WYROBY GUMOWE I SILIKONOWE
Tworzywa konstrukcyjne

Wyroby gumowe i silikonowe

 •  
  TAŚMY TKANININOWO-GUMOWE
 • TAŚMY TKANININOWO-GUMOWE
  ZE WZMOCNIENIEM

Taśmy tkaninowo-gumowe

Taśmy ogólnego przeznaczenia stosowane są w przemyśle wydobywczym
i przetwórczym do transportu materiałów sypkich, w kęsach lub opakowaniach o temperaturze od -25°C do +60°C.

Taśmy tkaninowo-gumowe Zalety taśm (EP i PP):
 • duża wytrzymałość na zerwanie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym,
 • odporność na uderzenia, zginanie i ścieranie,
 • duża elastyczność poprzeczna, pozwalająca na osiągnięcie głębokiej niecki F/B ~ 0,17 ,
 • duża trwałość w czasie eksploatacji,
 • wydłużenie w chwili zerwania gwarantujące przejęcie przez taśmę dużej energii uderzenia > 20% ,
 • wydłużenia trwałe z rdzeniem na bazie tkaniny EP max do 1 ,7% ,
 • wydłużenia trwałe z rdzeniem na bazie tkaniny PP max do 2,5% ,
 • duża odporność na działanie czynników atmosferycznych i biologicznych.
Taśmy tkaninowo-gumowe Zastosowanie:
 • kopalnie odkrywkowe węgla (przenoszenie nadkładu, węgla, kruszywa),
 • kopalnie odkrywkowe surowców mineralnych (wapień, fosforyty, ruda),
 • zakłady przeróbki surowców mineralnych,
 • przemysł hutniczy,
 • przemysł cementowo-wapienniczy,
 • przemysł papierniczy,
 • porty morskie i śródlądowe,
 • budownictwo,
 • rolnictwo,
 • cukrownie,
 • elektrownie,
 • kamieniołomy, piaskownie.

Taśmy tkaninowo-gumowe ze wzmocnieniem

karkas tkaninowo-gumowy + wzmocnienie metalowe

karkas tkaninowo-gumowy + poliamidowa przekładka ochronna

Są to rozwiązania konstrukcyjne zwiększające odporność taśm przenośnikowych na przebicia i przecięcia wzdłużne, gwarantujące wzrost trwałości eksploatacyjnej taśm.
Stanowią połączenie wieloprzekładkowej struktury taśmy tkaninowo-gumowej ze wzmocnieniem stalowym umieszczonym w okładce nośnej lub przekładek ochronnych typu breaker, które mogą być rozmieszczone w okładkach nad rdzeniem, pod rdzeniem lub po jego obu stronach. Konstrukcja przekładek poliamidowych (breakera) i wzmocnienia metalowego zapewnia dużą wytrzymałość po wątku, gwarantując dobrą współpracę wzmocnień ochronnych z gumą okładkową.
Taśmy tkaninowo-gumowe ze wzmocnieniem Dodatkowe zalety (porównanie do taśm tekstylnych bez wzmocnień):
 • zabezpieczenie rdzenia taśmy przed przebiciami i przecięciami wzdłużymi,
 • ograniczenie przebić i przecięć wzdłużnych,
 • poprawna współpraca przekładek i wzmocnień ochronnych z rdzeniem i okładkami,
 • wzrost trwałości eksploatacyjnej taśm,
 • zwiększona odporność na wielokrotne uderzenia brył o ostrych krawędziach,
 • zdolność lepszego przejmowania energii uderzeń i rozkład obciążeń na całej szerokości taśmy,
 • możliwość stosowania takich samych średnic bębnów, jak dla taśm standardowych bez wzmocnień.
Taśmy tkaninowo-gumowe ze wzmocnieniem Zastosowanie:
wszędzie tam, gdzie występują zwiększone zagrożenia niszczenia taśmy na skutek przebić i przecięć wzdłużnych.
Zaleca się stosowanie tego typu taśm w następujących gałęziach przemysłu:
 • kopalnie odkrywkowe,
 • kamieniołomy,
 • cementownie,
 • stalownie,
 • odlewnie,
 • elektrociepłownie,
 • cukrownie.