• O firmie
  • Uszczelki
  • Szkła
OFERTA
PŁYTY USZCZELNIAJĄCE
SZCZELIWA POMPOWE, ZAWOROWE I TERMOIZOLACYJNE
SZKŁA TECHNICZNE I POZIOMOWSKAZY
USZCZELKI WIELOKRAWĘDZIOWE I SPIRALNE
WYROBY GUMOWE I SILIKONOWE
Tworzywa konstrukcyjne

Płyty uszczelniające

  • Strona 1
  • Strona 2
  • Strona 3
Rodzaj płytyPolonit FA 350

FA350
Polonit FA Carbo

FACARBO
Polonit FA Carbo 1000

FACARBO1000
Polonit FA Acidit

FAACIDIT
Polonit FA GWM

FAGWM
Kolorzielonyczarnyczarnyjasno-szarygrafitowy
SkładOdporne termicznie włókna mineralne i aramidowe oraz napełniacze związane kauczukiem NBR.Włókna węglowe oraz odporne termicznie włókna mineralne i napełniacze związane kauczukiem NBR.Włókna węglowe oraz odporne termicznie włókna mineralne i napełniacze związane kauczukiem NBR. Płyta wzmocniona siatką stalową.Włókna oraz napełniacze odporne na działanie kwasów i podwyższonej temperatury, związane specjalnym kwasoodpornym elastomerem.Wielowarstwowy kompozyt złożony z warstw grafitu ekspandowego, wzmocnionego wkładką z kwasoodpornej perforowanej blachy stalowej.
WłaściwościWysokosprawna, uniwersalna płyta do zastosowań ogólnych. Przeznaczona do pracy w zakresie wysokich ciśnień i temperatur, zarówno do mediów ciekłych jak i gazowych.Płyta o bardzo wysokiej sprawności i odporności temperaturowej. Dzięki zastosowaniu włókien węglowych płyta jest szczególnie zalecana do pracy z parą wodną o wysokich parametrach, a także do pracy w kontakcie z alkalami. Płyta posiada wszystkie zalety płyt FA Carbo oraz ze względu na zbrojenie siatką stalową wykazuje wyższa odporność na naciski montażowe i ciśnienia. Polecana w przypadku występowania dużych wahań ciśnień i temperatur.Płyta przeznaczona szczególnie do pracy w kontakcie z silnymi kwasami organicznymi i nieorganicznymi, w zakresie średnich cisnień i temperatur. Odporna także na działanie wielu róznego rodzaju czynników chemicznych. Płyta przeznaczona do prac w warunkach wysokich ciśnień i temperatur. Przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących z większością substancji chemicznych za wyjątkiem silnie utleniających.
ZastosowaniePłyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku pary wodnej i wody, alkoholi, roztworów soli, słabych kwasów i zasad oraz oleju, benzyny, nafty i innych produktów petrochemicznych, a także gazów obojętnychPara wodna, woda, zasady, alkohole, węglowodory, oleje i gazy techniczne.Para wodna, woda, zasady, alkohole, węglowodory, oleje i gazy techniczne.Stężone i rozcieńczone kwasy nieorganiczne i organiczne, ale także ługi, alkohole, glikole i roztwory soli.Większość substancji chemicznych, za wyjątkiem silnych utleniaczy
DANE TECHNICZNE
Temp. pracy [°C]od -50 do +230od -50 do +250od -50 do +250od -50 do +150od -30 do +300
Temp. pracy chwilowej [°C]350400400200550
Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]10,0 (100 bar)8,0 (80 bar)10,0 (100 bar)4,0 (40 bar)12,0 (120 bar)
Gęstość [g/m³]
DIN 280090/2
min 1,7min 1,5min 1,6min 1,7min 1,1 (grafitu)
Ściśliwość [%]
ASTM F 36 J
5-155-155-155-1530-40
Powrót elastyczny [%]
ASTM F 36 J
min 45min 45min 45min 4515-30
Przepuszczalność gazu [ml/min]
DIN 3535/4
----0,8
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne [MPa]
ASTM F 152
min 10min 9-min 10-
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
dla 1mm; 2mm; 3mm DIN 28090
110; 90; 80110; 90; 80110; 120; 9080; 60; 50120
Wykres P-T ciśnienie - temperatura
1 - nie istnieje konieczność dodatkowego sprawdzenia (*)
2 - istnieje konieczność dodatkowego sprawdzenia w przypadku stosowania na parze wodnej (*)
3 - istnieje zawsze konieczność dodatkowego sprawdzenia
Wykres P-TWykres P-T
Wykres P-TWykres P-T
Wykres P-TWykres P-T
Wykres P-TWykres P-T
Wykres P-TWykres P-T
Rodzaj płytyPolonit FA korek

FAKOREK
Polonit FA Eko

FAEKO
Polonit FA 150

FA150
Polonit FA 202

FA202
Polonit FA 300

FA300
Kolorkorekniebieskiszarypomarańczowyczerwony
SkładDrobnoziarnisty granulat korkowy, zwiazany kauczukiem NBR.Włókna celulozowe i mineralne oraz odporne termicznie napełniacze związane kauczukiem NBRWłókna celulozowe i mineralne oraz odporne termicznie napełniacze związane kauczukiem NBRwłókna aramidowe i inne materiały włókniste oraz odporne termicznie napełniacze związane kauczukiem NBRWłókna aramidowe i inne materiały włókniste oraz odporne termicznie napełniacze związane kauczukiem NBR.
WłaściwościPłyta posiada dużą wytrzymałość na rozrywanie i odporność na kruszenie. Przeznaczona do pracy w złączach wymagających niewielkich nacisków montażowych. Szeroko stosowana w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym, szczególnie do uszczelniania oleju.Płytę cechuje wysoka zdolność dopasowania się do uszczelnianych powierzchni przy małych siłach docisku (stosować do kołnierzy, które wymagają niskich nacisków montażowych)Popularna płyta charakteryzująca się bardzo dobrym stosunkiem możliwości do ceny. Szczególnie zalecana do instalacji wodnych oraz nisko­parametrowych instalacji parowych. Bardzo dobrze sprawdza się w motoryzacji.Płyta przeznaczona jest do pracy w zakresie średnich ciśnień i temperatur. Ze względu na swą budowę nie wymaga wysokich nacisków montażowych. Polecana do uszczelniania mediów gazowych ze względu na niską przepuszczal­ność gazów.Ze względu na specjalnie dobrany skład uznawana jest za trudnopalną. Charakteryzuje się niską przepuszczal­nością i dlatego zalecana jest do uszczelniania instalacji gazowych.
ZastosowanieOleje, benzyna i inne węglowodory alifatyczne, niektóre rozpuszczalniki, tłuszcze i substancje odmrażające.Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujacych w środowisku wody zimnej, wody gorącej, roztworów soli obojętnych oraz gazów nie agresywnych.Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku paliw, olejów, wody zimnej, wody gorącej, pary wodnej, roztworów soli obojętnych oraz gazów nie agresywnychPłyty uszczelkarskie przeznaczone do wycinania uszczelek pracujących w środowisku wody zimnej, wody gorącej, pary wodnej, produktów petro­chemicznych, słabych kwasów i zasad oraz gazów obojętnychPłyty uszczelniające przeznaczone do wycinania uszczelek pracujących w środowisku wody zimnej, wody gorącej, pary wodnej, alkoholi, roztworów soli, słabych kwasów i zasad, gazów obojętnych oraz produktów petro­chemicznych
DANE TECHNICZNE
Temp. pracy [°C]od -0 do +80od -30 do +100od -30 do +130od -50 do +150od -50 do +150
Temp. pracy chwilowej [°C]100150180200300
Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]3,0 (30 bar)3,0 (30 bar)4,0 (40 bar)4,0 (40 bar)9,0 (90 bar)
Gęstość [g/m³]
DIN 280090/2
-min 1,3min 1,7min 1,6min 1,6
Ściśliwość [%]
ASTM F 36 J
10-2210-255-155-155-15
Powrót elastyczny [%]
ASTM F 36 J
min 80min 50min 45min 45min 45
Przepuszczalność gazu [ml/min]
DIN 3535/4
-max 1,0max 1,0max 1,0max 1,0
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne [MPa]
ASTM F 152
min 50min 5min 7min 7min 7
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
dla 1mm; 2mm; 3mm DIN 28090
-; 40; --80; 60; 5080; 60; 5090; 70; 60
Wykres P-T ciśnienie - temperatura
1 - nie istnieje konieczność dodatkowego sprawdzenia (*)
2 - istnieje konieczność dodatkowego sprawdzenia w przypadku stosowania na parze wodnej (*)
3 - istnieje zawsze konieczność dodatkowego sprawdzenia
Wykres P-TWykres P-T
Wykres P-TWykres P-T
Wykres P-TWykres P-T
Wykres P-TWykres P-T
Wykres P-TWykres P-T
Rodzaj płytyPolonit FA O

FAO
Polonit FA 1000

FA1000
Kolorżółtygrafitowy
SkładWłókna aramidowe i inne materiały włókniste oraz odporne termicznie napełniacze związane kauczukiem NBR.Włókna aramidowe oraz odporne termicznie włókna mineralne i napełniacze związane kauczukiem NBR. Płyta wzmocniona siatką stalową.
WłaściwościWysokosprawna płyta o dużej zawartości włókien aramidowych. Przeznaczona do pracy w zakresie wysokich ciśnień i temperatur. Odznacza się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Szczególnie zalecana do uszczelniania mediów ciekłych.Płyta przeznaczona do pracy w zakresie wysokich ciśnień i temperatur. Dzięki wzmocnieniu siatką stalową charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną.
ZastosowaniePłyty uszczelkarskie przeznaczone do wycinania uszczelek pracujących w środowisku oleju, benzyny, nafty i innych produktów petro­chemicznych oraz alkoholi, pary wodnej i wody, w tym wody morskiejPłyty uszczelniające przeznaczone do wycinania uszczelek pracujących w środowisku oleju, benzyny, nafty i innych produktów petro­chemicznych oraz alkoholi, pary wodnej i wody, w tym wody morskiej
DANE TECHNICZNE
Temp. pracy [°C]od -50 do +200od -50 do +250
Temp. pracy chwilowej [°C]350350
Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]10,0 (100 bar)12,0 (120 bar)
Gęstość [g/m³]
DIN 280090/2
min 1,6min 1,7
Ściśliwość [%]
ASTM F 36 J
5-1510-25
Powrót elastyczny [%]
ASTM F 36 J
min 45min 45
Przepuszczalność gazu [ml/min]
DIN 3535/4
--
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne [MPa]
ASTM F 152
min 9-
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
dla 1mm; 2mm; 3mm DIN 28090
110; 90; 80120; 100; 90
Wykres P-T ciśnienie - temperatura
1 - nie istnieje konieczność dodatkowego sprawdzenia (*)
2 - istnieje konieczność dodatkowego sprawdzenia w przypadku stosowania na parze wodnej (*)
3 - istnieje zawsze konieczność dodatkowego sprawdzenia
Wykres P-TWykres P-T
Wykres P-TWykres P-T

(*) Nie zaleca się stosować jednocześnie maksymalnych ciśnień i temperatur. Poglądowe zakresy stosowania przedstawione są na wykresach " P - T ".

Powyższe informacje podane są w dobrej wierze, według najlepszej posiadanej wiedzy. Należy jednak traktować je wyłącznie jako dane orientacyjne. Nie mogą one stanowić podstawy do odpowiedzialności za poprawność funkcjonowania, która w konkretnych przypadkach uzależniona jest od wielu innych czynników i musi być rozpatrywana indywidualnie.